fbpx
 1. ზოგადი ინფორმაცია: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება SmileHub.ge-ზე, ვებსაიტზე, რომელსაც მართავს შპს PIKO. გამოყენების ეს პირობები არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტისა და სერვისების გამოყენებას.
 2. პირობების მიღება: ჩვენს ვებსაიტზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ გამოყენების პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი.
 3. პირადი ინფორმაცია: როდესაც დარეგისტრირდებით ანგარიშზე ან ჩამოთვლით თქვენს სტომატოლოგიურ კლინიკას ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ბილინგის ინფორმაცია. ეს სია არ შემოიფარგლება ამ ნივთებით. ჩვენ ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას მარკეტინგული მიზნებისთვის, რათა გავზარდოთ სტომატოლოგიური კლინიკების ონლაინ ყოფნა და გავაუმჯობესოთ მომხმარებლის გამოცდილება.
 4. ბილინგი: ჩვენ ვიხდით საფასურს თქვენი სტომატოლოგიური კლინიკის ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებისთვის. ეს საფასური არის მარკეტინგული მიზნებისთვის თქვენი ონლაინ ყოფნის გაზრდის მიზნით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ საფასური ნებისმიერ დროს და შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე.
 5. კონტენტის გამოყენება: ჩვენი ვებსაიტის მთელი შინაარსი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექსტით, გრაფიკით, ლოგოებით, სურათებით და პროგრამული უზრუნველყოფით, არის შპს PIKO-ს ან მისი შინაარსის მომწოდებლების საკუთრება და დაცულია საავტორო უფლებებით და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა კანონებით.
 6. აკრძალული ქცევა: თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი რაიმე უკანონო მიზნით ან რაიმე გზით, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს შპს PIKO-ს ან ჩვენს მომხმარებლებს. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ ჩვენი ვებ-გვერდი სპამის, ვირუსების ან სხვა მავნე შინაარსის გასავრცელებლად.
 7. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები: ჩვენი ვებსაიტი და სერვისები მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიისა და წარმომადგენლობის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენი ვებგვერდი ან სერვისები იქნება უშეცდომოდ ან შეუფერხებლად.
 8. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: შპს PIKO არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი ვებსაიტის ან სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
 9. ანაზღაურება: თქვენ ეთანხმებით, რომ აანაზღაუროთ და შპს PIKO-ს უვნებლად დატოვოთ ნებისმიერი პრეტენზია ან მოთხოვნა, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური, რომელიც წამოყენებულია ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ჩვენი ვებსაიტის ან სერვისების გამოყენების გამო.
 10. მესამე მხარის ბმულები: ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ჩვენ არ ვადასტურებთ ან ვაკონტროლებთ ამ ვებგვერდებს და არ ვართ პასუხისმგებელი მათ შინაარსზე ან კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე.
 11. მოქმედი კანონი: გამოყენების წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 12. დავის გადაწყვეტა: ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ გამოყენების პირობებთან, უნდა გადაწყდეს საქართველოში სავალდებულო არბიტრაჟის გზით.
 13. პირობების შეცვლა: ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.
 14. შეწყვეტა: ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეწყვიტოთ თქვენი წვდომა ჩვენს ვებსაიტზე და სერვისებზე ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.
 15. ცვლილებები გამოყენების წესებში: SmileHub.ge იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ან განაახლოს ეს გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ მოგიწოდებთ პერიოდულად გადახედოთ ამ გამოყენების წესებს, რათა იყოთ ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ როგორ ვიცავთ ჩვენ მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას. თქვენ განაგრძობთ ვებგვერდის გამოყენებას გამოყენების წესებში რაიმე ცვლილების განხორციელების შემდეგ, ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ ცვლილებებს. SmileHub.ge შეეცდება გონივრულ ძალისხმევას შეატყობინოს მომხმარებლებს გამოყენების პირობების მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ ელექტრონული ფოსტით ან ვებგვერდზე განთავსებით. თუმცა, SmileHub.ge არ არის ვალდებული გამოაგზავნოს შეტყობინება ან აცნობოს მომხმარებლებს რაიმე ცვლილების შესახებ და ნებისმიერი ასეთი შეტყობინება ხდება ჩვენი შეხედულებისამებრ და ჩვენი კეთილი ნების გამო.
 16. სრული შეთანხმება: გამოყენების ეს პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს PIKO-ს შორის სრულ შეთანხმებას ჩვენი ვებსაიტისა და სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

ჩვენ გვჯერა, რომ გამოყენების ეს პირობები ეფექტურად დაიცავს ჩვენს ბიზნესს და მომხმარებლებს. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე support@smilehub.ge.

შესვლა

რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი, თქვენ მიიღებთ ბმულს ახალი პაროლის შესაქმნელად ელ.ფოსტის საშუალებით.